Satış Ve Dağılım Yönetimi


ERP İle Satış Ve Dağılım

Leaf One(1) E.R.P Satışlar bağımsız bir modül olarak değil, tüm müşteri ve potansiyel faaliyetlerin mantıklı bir görünümüdür. Satış fonksiyonları, iş sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak, CRM ve ERP sistemlerini entegre etmek için sıklıkla gerekli olan Back Office işlevselliği için senkronizasyon işlemleri yoktur.

 

 

Müşteri Kârlılık Analizi

 

"Raporlar, belirli müşteriler veya müşteri grupları için gelir ve brüt kar hakkında bilgi sağlayabilir. Leaf One(1)’de esnek raporlama aracı, analiz için geçen süre gibi çeşitli raporlama parametrelerini kontrol etmenizi sağlar. Ek raporlama seçenekleri, Microsoft Excel veya OLAP araçlarındaki analiz için Leaf One(1) Rapor dosyalarını dışa aktarmayı içerir. Leaf One(1) işlem verilerine karşı 3. taraf rapor yazarlarının kullanımı da desteklenmektedir."

 


Pazarlama Kampanya Yönetimi

Müşteri bilgilerini tutma, her şirket için önemli bir görevdir. Leaf One(1), satış ekibinin takip etmesi için postalar veya talepler oluşturarak bunu destekler. Bir kampanya için kriterler son satış, satış hacmi, satın alınan ürünler veya diğer çeşitli tetikleyiciler olabilir. Yeni müşterileri çekmek için, posta adresleri veya diğer satış takibi için potansiyel müşteri adresleri alınabilir. Pazarlama kampanyalarının etkinliği, her bir kampanya için (örneğin Fatura veya Sipariş) fatura oluşturma sırasında ilgili kampanyaya bağlanmasıyla elde edilen gelir veya brüt karla ölçülebilir. Bu bilgi raporlama ve analiz için Leaf One(1), içinde kullanılabilir.

 

Müşteri Kârlılık Analizi

 

"Raporlar, belirli müşteriler veya müşteri grupları için gelir ve brüt kar hakkında bilgi sağlayabilir. Leaf One(1)’de esnek raporlama aracı, analiz için geçen süre gibi çeşitli raporlama parametrelerini kontrol etmenizi sağlar. Ek raporlama seçenekleri, Microsoft Excel veya OLAP araçlarındaki analiz için Leaf One(1) Rapor dosyalarını dışa aktarmayı içerir. Leaf One(1) işlem verilerine karşı 3. taraf rapor yazarlarının kullanımı da desteklenmektedir."

 

 

Müşteri Kârlılık Analizi

"Raporlar, belirli müşteriler veya müşteri grupları için gelir ve brüt kar hakkında bilgi sağlayabilir. Leaf One(1)’de esnek raporlama aracı, analiz için geçen süre gibi çeşitli raporlama parametrelerini kontrol etmenizi sağlar. Ek raporlama seçenekleri, Microsoft Excel veya OLAP araçlarındaki analiz için Leaf One(1) Rapor dosyalarını dışa aktarmayı içerir. Leaf One(1) işlem verilerine karşı 3. taraf rapor yazarlarının kullanımı da desteklenmektedir."

 

Yeni müşterileri çekmek için, posta adresleri veya diğer satış takibi için potansiyel müşteri adresleri alınabilir. Pazarlama kampanyalarının etkinliği, her bir kampanya için (örneğin Fatura veya Sipariş) fatura oluşturma sırasında ilgili kampanyaya bağlanmasıyla elde edilen gelir veya brüt karla ölçülebilir. Bu bilgi raporlama ve analiz için Leaf One(1) içinde kullanılır.

 

 

 

Müşteri talep süreçleri

Leaf One (1), müşteri taleplerinin otomatik olarak işlenmesini destekler:

Servis - belirli bir zamanda ve yerde servis gerçekleştirme talepleri

Ücret - masrafları geri ödeme talepleri Hesap - belirli bir müşteri veya satıcı siparişi, gönderim, fatura veya ödeme ile ilgili istekler Garanti - bir ürün veya hizmet konusuyla ilgili istekler Yardım - yapılandırılmamış müşteri hizmetleri istekleri İstek türüne bağlı olarak, otomatik olarak bir hedef belgeye dönüştürülebilir (örneğin bir fiyat teklifi, sipariş veya fatura). Takip numarası ile bir onay e-postası manuel veya otomatik olarak gönderilebilir. İsteğe bağlı olarak eylem veya takip için belirli sistem kullanıcılarına istekleri atayın. İstek numarasını kullanarak İstek yaratıcısı İsteğindeki bilgileri güncelleyebilir. CRM'deki Yönetim Yönetimi yetenekleri, zamanında yanıt, tanımlanmış bir süreç, zaman çizelgesi ve kapanış doğrultusunda artış sağlar. Talepler, müşteri hizmetleri veya takip edilecek satışlar için hesap durumuna (ör. Son satış tarihi, gecikmiş ödeme vb.) Dayalı olarak da oluşturulabilir.

 

 

Satınalma Süreçleri

 

 

Satınalma süreci, taleplerin oluşturulması, satınalma siparişleri, satıcı faturalarının alınması ve ödeme işlemlerinin yapılması için gerekli olan iş süreçlerini kapsar. İşlevler, Malzeme Yönetimi ile sıkı bir şekilde bütünleştirilmiştir.

 

İstekler, Malzeme Yenileme Raporlarından otomatik olarak oluşturulabilir veya alternatif olarak manuel olarak girilebilir. Örnek bir iş akışı uygulaması, onaylanması için 100 TL yi aşan Talepler gerektiren standart ürünle birlikte teslim edilir. Onaylandıktan sonra onaylanmış Talepler raporu hazırlanır ve satınalma emirleri oluşturulabilir.

Bu iş akışı, bir Belge İş Akışı'nın ayarlanabilme şeklinin bir göstergesi olarak sağlanır. LEaf One(1) onaylanan Talepler otomatik olarak Satın Alma Siparişleri oluşturur.


Anahtar Kelimeler :