Sık Sorulanlar


ERP nedir? Firmalar Neden ERP Kullanmalı? ERP’nin açılımı kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. Organizasyonlar tarafından muhasebe, satınalma, proje yönetimive üretim gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek üzere kullanılan sistemler ve yazılım paketleridir. ERP sistemleri, bir bütün oluşturarak çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. KKP sistemleri, birden fazla kaynaktan organizasyonun ortak işlemsel verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve “gerçeğin tek versiyonu” ile veri bütünlüğü sağlar. ERP sistemleri günümüzde, her sektörden tüm büyüklüklerdeki binlerce işletmenin yönetiminde kritik önem taşımaktadır. Bu şirketler için KKP , tıpkı elektrik enerjisi gibi vazgeçilmezdir.   ERP Temel Prensipleri KKP sistemleri, genellikle ortak bir veritabanı üzerinde ortak ve tanımlı bir veri yapısı (şema) kullanacak şekilde tasarlanmaktadır. KKP sistemleri, ortak yapılar, tanımlar ve ortak kullanıcı deneyimlerini kullanarak kurumsal verilere çoklu faaliyet üzerinden erişim sağlar. Geniş dağıtım için merkezi veri toplama, temel KKP prensiplerinden birini oluşturmaktadır. KKP sistemleri birbiriyle bağlantılı olmayan elektronik tablolardan oluşan dipsiz bir envanter ile birden fazla ayrı veritabanı kullanmak yerine, CEO’dan borç hesapları görevlilerine kadar tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve ortak süreçlerle türetilen aynı verileri kullanabilmesini sağlamak üzere bu karmaşıklığa çeki düzen vermektedir. Güvenli ve merkezi hale getirilmiş bir veri havuzu ile organizasyondaki herkes verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğundan emin olabilir. Hataya eğilimli elektronik tabloları kullanmadan, üç aylık bilançolardan tek bir ödenmemiş alacaklar raporuna kadar, organizasyon genelinde gerçekleştirilen her görev için veri bütünlüğü sağlanır. ERP’nin İş Değeri Günümüzün iş dünyasında ERP’nin etkisi göz ardı edilemez. Kurumsal veriler ve süreçler ERP sistemlerinde toplandıkça, işletmeler ayrı departmanları birbirleri ile uyumlu hale getirip iş akışını iyileştirerek önemli oranda kârlılık tasarrufları elde edebilir. Spesifik iş avantajlarına bazı örnekler: Gelişmiş iş kavrayışı Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgiler sayesinde Daha düşük işletim maliyetleri Tanımlı ve daha modernleştirilmiş iş süreçleri sayesinde Gelişmiş işbirliği Kullanıcıların Sözleşmelerde, taleplerde ve satınalma siparişlerindeveri paylaşması sayesinde İyileştirilmiş verimlilik Çok sayıda iş fonksiyonu ve yönetimli iş süreçleri genelinde ortak bir kullanıcı deneyimi sayesinde Tutarlı altyapı Arka ofisten ön ofise, tüm iş faaliyetleri aynı görünür ve hissettirir Kullanıcılar tarafından yüksek düzeyde benimseme oranları Ortak bir kullanıcı deneyimi ve tasarım sayesinde Daha az risk Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde Daha düşük yönetim ve işletim maliyetleri Birleşik ve entegre sistemler sayesinde Günümüz: ERP’nin Bugünü Şirket İçinden Buluta 1990’lardan yirmi birinci yüzyılın başına kadar, daha fazla organizasyon çekirdek iş süreçlerini modernleştirmesi ve veri görünürlüğünü arttırması için ERP’ye güvendikçe, ERP hızla uygulandı. Aynı zamanda ERP sistemlerini uygulama maliyeti yükselmeye başladı. Şirket içi donanım ve yazılım için sermaye yatırımlarının pahalı olmasının yanında, kurumsal ERP sistemleri genellikle ortak kodlama, danışmanlar ve eğitim için ek maliyetler gerektirmekteydi. Bu sırada KKP teknolojisi, gömülü analitik gibi yeni özellikleri ve işlevselliği ile birlikte İnterneti benimseyerek evrimini sürdürdü. Zaman geçtikçe çok daha fazla organizasyon şirket içi ERP sistemlerinin modern güvenlik taleplerine veya akıllı telefonlar gibi gelişmekte olan teknolojilere ayak uyduramadığını keşfetti. KKP için buluta—veya servis olarak yazılım (SaaS) iletim modeline—girin. KKP yazılımının “bulutta” olması, bir şirket yerine uzak sunucu ağında tutulduğu anlamına gelir. Bulut, şirketlerin yazılım ve donanım satın alma ya da ek olarak BT çalışanlarını işe alma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için hem işletim masraflarını (OpEx) hem de yatırım giderlerini (CapEx) azaltan daha makul bir ERP alternatifi sunmaktadır. Destekleyecek maliyetli altyapılar olmadan, kaynaklar büyüme fırsatlarına yatırılabilir. Çalışanlar BT yönetimi yerine daha katma değerli görevlere odaklanabilir. Gelecek Nesil ERP Tüm Büyüklüklerdeki İşletmeler İçindir Tarihin tozlu sayfalarındaki eski ERP sistemleri küçük ila orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için fazlasıyla pahalıydı ancak bulut bu engeli ortadan kaldırdı. SaaS çözümü sayesinde daha küçük şirketler, daha büyük kuruluşların yıllardır kullandığı aynı kanıtlanmış, sektörel güce sahip KKP yazılımlarından faydalanabilir. Bulut tabanlı bir ERP çözümü, hiçbir CapEx yatırımı olmadan hemen uygulanabilir. Bulut ERP, hızla inovasyon yaratmaya ve yeni iş fırsatlarını yakalamaya çalışan küçük ila orta büyüklükteki işletmeler için hızlıca yeni kullanıcı ekleme ve değişen iş gereksinimlerini destekleme esnekliğini sunmaktadır. Fırsatları Canlandırmak için Genişletilmiş Kuruluş Sunma Bulut ERP, çekirdek finansal mimarisini entegre müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), insan kaynakları yönetimi (HCM) ve kurumsal performans yönetimi (EPM) seçeneklerini içerecek şekilde genişlettiğinde, sistem tek bir veri havuzu ve ortak bir kullanıcı denetimi ile tüm uygulama yazılımları arasında bağlantı kurar. Genişletilmiş bulut KKP sistemi, tüm departmanların iyileştirilmiş düzeyde görünürlük ve işbirliği ile tek bir organizasyon gibi yönetilebilmesini sağlar. Aynı zamanda, veri sanallaştırma ve gelişmiş analitik gibi gelişmiş raporlama özelliklerine kolayca erişim sağlar. Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi gelişmekte olan teknolojilere erişim sağlayan organizasyonlar, yalnızca ön ofiste değil aynı zamanda depolarda ve fabrikalarda iş faaliyetlerine ilişkin kapsamlı ve gerçek zamanlı bir anlayış kazanır. Çalışanlar, sosyal araçları kullanarak mobil cihazlarından kolayca bu bilgilere erişebilir. Dijital çağa ayak uydurmak üzere geliştirilen bugünün ERP bulutu, mobil, sosyal ve analitik araçları benimser. Bundan daha azı, bir organizasyonu ileri taşımaz. Gelecek: ERP Eğilimleri ERP Bulut Gelecek Nesil İş Gücünü Benimsiyor KKP buluta geçiş yaptı ve bunun geri dönüşü yok. Bulut yalnızca KKP için kanıtlanmış bir dayanak değil, —aynı zamanda sayıları gittikçe azalan, halen şirket içi sistemleri bulunan şirketler için ileriye giden bir yoldur. Dünde kalan eski ERP’nin aksine bulut tabanlı KKP şirketlerin dijital ekonomi gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlıyor. Günümüzün iş gücü, kolayca işbirliği kurabilecekleri ve bilgi paylaşımı yapabilecekleri yirmi birinci yüzyıl teknolojisine, ör. kullanımı kolay arayüzlü mobil ve sosyal ortamlara erişebilmek istiyor. Geçmişin tozlu sayfalarında kalmış süreçleri, güncel olmayan teknolojileri ve çirkin arayüzleri kabul etmeyeceklerdir. Bu beklentileri karşılayamayan organizasyonların geleceği risk altında. ERP’yi Benimseme ;Ürün Seti Her Zaman Nokta Çözümlere Üstün Geliyor Bulut KKP önemli bir özelliği de bütünleşik çözüm veya uygulama yazılımı ürün seti olmasıdır. Tek bir nokta yazılım uygulamasını —ör. insan kaynakları veya satış otomasyonu— kurmakla kıyaslandığında, KKP bulut ürün seti en iyi avantajı sağlar. Tüm çekirdek iş fonksiyonlarını kapsayan eksiksiz bir çözüm, organizasyon genelindeki işletim süreçlerini entegre eder. Çalışanlar, her açıdan işe ilişkin iyileştirilmiş görünürlük ve kavrayış kazanır. KKP bulut ürün seti, şirketlerin değişen pazar koşullarına çevik bir şekilde yanıt verebilen ve gereksinimleri anında karşılayabilen bir temel oluşturabilmesini sağlar. Ayrıca Bkz.